Záhrady

Spolupráca s krajinným architektom je dôležitá. Krajinný architekt posúdi súvislosti a väzby záhrady na okolitú krajinu. Projekt, ktorý sa navrhne zabezpečí individualitu každej záhrady. Je dôležité vyvarovať sa klišé v podobe sentimentálnych tujových radov, či neodborne zasadených stromov, alebo zlých technologických postupov. Projekt domu, garáže či bytovky alebo záhrady je duševnou prácou architekta, ktorá má adekvátnu cenu. Názory, že projekt záhrady či samotná realizácia stoja pár eur vychádzajú pravdepodobne zo stretnutí s neodborníkmi, ktorí nemajúc dostatočné vzdelanie v odbore často robia výsadby, ktoré nemožno nazývať záhradami a už vôbec v nich nie je poznať myšlienku. Chýba im Genius loci – duch určitej charakteristickej atmosféry, ktorú má mať daná záhrada. Toto dosiahneme iba vtedy, ak zveríme záhradu do rúk architekta. Architekt musí dbať nielen na výsledný efekt svojho návrhu, ale tento musí byť aj zrealizovaný a zodpovedať cenovej predstave investora. Práca na projekte záhrady je vždy výsledkom spolupráce medzi architektom a klientom, čo poskytuje viaceré záruky perfektnej záhrady. Dovolím si na tomto mieste pár postrehov, týkajúcich sa krajnárskej a záhradnej tvorby:

 1. Pri tvorbe záhrady je dôležitá spolupráca s terénom, nie jeho ovládnutie. Za každú cenu vytvorená rovina nemusí mať požadovaný estetický efekt. Záhrada je príroda. A príroda – to sú vlny, kopčeky, svahy. Objavte krásu terénnych zvlnení v trávnikoch!
 2. Mulčovacia kôra neslúži ako estetický prvok, ale je vyslovene účelná – zabraňuje vysychaniu pôdy, rastu burín a postupným rozkladom uvoľňuje do pôdy aj živiny. Dočasne vypĺňa voľné miesta záhonov a po zarastení, resp. zapojení porastu priestor záhonu zaplnený rastlinami vytvorí nádherný kontrast voči trávniku, kameňu či dlažbe. Skúsme sa vyvarovať farbeným, neprirodzeným kôram, resp. štiepkam, ktoré pôsobia lacno, gýčovito a „samoučne“.
 3. Nádherný solitérny kameň vynikne v priestore oveľa lepšie ako niekoľko menších.
 4. Použitie betónových obrubníkov nie je vždy nevyhnutné. Ideálna je spolupráca so záhradným architektom už pri pláne vytvoriť spevnené plochy a chodníky.
 5. Snažme sa využiť potenciál našej prírody a používať domáce druhy stromov, krov a trvaliek.
 6. Vytvárať skalku na záhrade za každú cenu je nezmysel. Poslaním alpínií je priblížiť vysokohorskú prírodu bez turistickej námahy. Svoj význam majú hlavne v botanických záhradách. Ak už chceme skalku, tak by sme si mali uvedomiť, že skalničky vyžadujú chladnejšie podnebie a chudobné štrkovité pôdy. V žiadnom prípade ich nezakladáme pod stromom, alebo nebodaj z riečnych okruhliakov. Na skalky použijeme veľké lomové solitéry a voľné miesta vyplníme kamennou drťou z rovnakého materiálu. Vtedy skalka vyzerá prirodzene.
 7. Jazierka a vodné prvky sú dosť nákladné, ale na druhej strane vytvárajú neopakovateľnú atmosféru. Mali by však mať v záhrade to správne miesto z hľadiska kompozície. Nemali by sme zabudnúť, že voda v jazierkach láka aj iné živočíchy (vtáky, žaby či hmyz), čo sa nám ako užívateľom záhrady vždy páčiť nemusí.
 8. Čierna zemina nemusí byť vždy len najkvalitnejšia. Poznáme viaceré druhy veľmi kvalitných hnedozemí či spraší.
 9. Zainvestujme do vzrastlých (veľkých) stromov už pri výsadbe záhrady. Svojou hmotou vytvoria záhrade istú „vekovú patinu“ a dodajú záhrade pridanú hodnotu.
 10. Tujový živý plot nie je jedinou a poslednou možnosťou vytvorenia stálo zelenej steny. Použitie tují sa na Slovensku stalo beznádejným klišé.
 11. To, že zo stromov padá lístie, je prirodzené a krásne. Hrabanie lístia na záhrade sa môže stať relaxom. V severných podmienkach Slovenska máme obmedzenejšie možnosti stálo zelených rastlín, pretože často namŕzajú. Preto sa nevyhneme použitiu opadavých druhov drevín. Ale aj tie sa dajú zvoliť také, ktoré vytvárajú efekt farbou či štruktúrou kôry aj v zimnom období.

Marek Sobola landscape architect (7)Marek Sobola landscape architect (6)Marek Sobola landscape architect (5)Marek Sobola landscape architect (4)

Záhrada pri rodinnom dome, Žilina – Bôrik

Záhrada mestského typu je situovaná v staršej zástavbe. Vila inšpirovaná funkcionalizmom potrebovala sadové úpravy v rovnakom duchu. Výsadba je koncipovaná v geometrických poliach a rovných líniach s absenciou organických kriviek. Použitie prírodného kameňa a kombinácia rôznych materiálov dodala kompozícii moderný ráz. Terénna vlna v trávniku ozvláštnila inak rovinatý pozemok a pridáva záhrade na atraktivite.

Marek Sobola (4)Marek Sobola (3)Marek Sobola (2)Marek Sobola (1)

Záhrada pri rodinnom dome, Žilina – Centrum

Luxusná záhrada rešpektujúca architektúru domu a inšpirovaná secesiou (Art Nouveau). Zaujímavosťou sú chodníkové svietidlá ktoré som navrhol špeciálne pre túto záhradu.

Marek Sobola landscape architect (21)Marek Sobola landscape architect (16)Marek Sobola landscape architect (15)Marek Sobola landscape architect (14)

Záhrada pri rodinnom dome, Rajec

Predzáhradka koncipovaná a rozdelená pomocou kriviek prechádza do voľnej, prírodnej záhrady s vidieckym charakterom. Dominantou priestoru sú trvalkové záhony.

Marek Sobola landscape architect (26)Marek Sobola landscape architect (13)Marek Sobola landscape architect (6)01 Marek Sobola

Záhrada pri rodinnom dome, Žilina – Centrum

Záhrada mestského typu je situovaná v staršej zástavbe. Vila inšpirovaná funkcionalizmom potrebovala obnoviť sadové úpravy. Po konzultácii s majiteľom sme zvolili kompozíciu dvoch kruhov trávnika so vzájomným prienikom, čo dalo tvar aj ostatným záhonom.

IMGhgIMG_0024

Jazierko v záhrade pri rodinnom dome, Bratislava

Zaujímavý a technicky náročný projekt jazierka v už založenej záhrade vznikol v spolupráci s bratislavským ateliérom a:rch rudohradsky chaban, s.r.o. a Ing. Miriam Turancovou. Tento vodný prvok poskytuje užívateľom kontakt s prírodou v tichej bratislavskej štvrti.

DSCF3379DSCF3377DSCF3375DSCF3381

Záhrada pri rodinnom dome, Žilina – Centrum

Rekonštrukcia dvadsaťročnej záhrady s maximálnym využitím pôvodných drevín. V zadnej časti záhrady vznikol vysoký múr, ktorý prekonáva výškový rozdiel terénu medzi pozemkami. Bolo potrebné opticky znížiť jeho výšku a zakryť surový stavebný materiál. Fotografie zachytávajú stav tesne po výsadbe. V súčasnosti brečtan pokrýva 60% steny a vytvára tmavozelené pozadie kontrastne vysadených drevín.

Ďalšie referencie