Kontakt

Fakturačné údaje:

martes FLORA, s.r.o.
Horný Val 5/2
010 07 Žilina
IČO: 45 430 501
IČ DPH: SK 20 2300 6865

Pracovný tím:

Ing. Marek Sobola, PhD.
  • Autorizovaný krajinný architekt. Reg. č. 0046 KA
  • Návrh drobnej plastiky, osobnej grafiky
  • Heraldika, genealógia, história, etnografia
  • Spracovanie archívno-historických výskumov
  • Absolvent FZKI SPU v Nitre a FEŠRR SPU v Nitre
Ing. Katarína Sučíková
  • Krajinný architekt, samostatný projektant, grafik
  • Absolvent FA STU v Bratislave
Ing. Bronislava Lamrichová
  • Krajinný architekt, samostatný projektant, grafik, aranžér
  • Absolvent FZKI SPU v Nitre