Grafika a drobná plastika

Popri práci krajinného architekta sa venujem aj iným činnostiam. Je to práca, ktorá súvisí s grafikou a mojou láskou k histórii. Venujem sa tvorbe úžitkovej grafiky, heraldike, sfragistike a faleristike. Obvykle ide o spoluprácu s inými odborníkmi. V poslednom čase sa okrajovo venujem aj filatelistickej tvorbe – príležitostným poštovým pečiatkam, ktoré navrhujem pre Slovenskú poštu.

Dariusz Kałuża MSFCirkevná heraldika Marek Sobola 2Cirkevná heraldika Marek Sobola 1Cirkevná heraldika Marek Sobola 0

Erby katolíckych diecéz na Papue Novej Guinei

Rímsko–katolícka cirkev v Papue Novej Guinei je súčasťou celosvetovej rímskokatolíckej cirkvi pod duchovným vedením pápeža v Ríme. Papua Nová Guinea má približne dva milióny rímskokatolíckych veriacich, čo je približne 27% z celkového počtu obyvateľov krajiny. Krajina je rozdelená do devätnástich diecéz vrátane štyroch arcidiecéz. Vytvoril som erby diecéz: Alotau–Sideia, Bereina, Goroka, Kimbe a redizajn erbu diecézy Mendi. K erbom som navrhol taktiež zástavy a pečate.  Niekedy sa k erbu diecézy pridalo na žiadosť miestneho biskupa aj heslo, ktoré nie je štandardnou súčasťou diecézneho erbu. Avšak v tomto misionárskom prostredí má svoj pastoračný význam.  Novo kreovanému biskupovi Gorokskej diecézy Dariuszovi Kałużovi MSF som tak isto vytvoril erb podľa jeho zadania.

Stephen Reichert MadangFRANCESCO PANFILO SDB RABAULDavid Bartimej Tencer IslandArchbishop Karl Hesse Rabaul

Erby arcibiskupov a biskupov

Mojimi klientmi stali arcibiskupi či noví biskupi rôznych krajín, napr. na Papue Novej Guinei, Americkej Samoe, Šalamúnových ostrovoch a Islande. Takmer väčšina cirkevných hodnostárov už používala znaky s neheraldickými figúrami, a nesprávne kladenými tinktúrami (farbami). Mojou úlohou teda nebolo vždy kreovanie iba nového, ale akási heraldická korektúra a oprava už používaného erbu, so zohľadnením všetkých pravidiel heraldiky. Často krát sa stáva, že v erboch sa objavuje množstvo chaoticky usporiadaných heraldických figúr, ktoré nemajú správnu heraldickú kresbu a farbu. Toto možno považovať za akýsi „heraldický nešvar“ cirkevných hodnostárov v oblasti Afriky, Ázie a Pacifiku. Biskupi veľmi často tvrdohlavo trvajú na svojich „neheraldických“ požiadavkách a presadzujú svoj laický názor na ich osobný erb. Preto sú niektoré erby výsledkom akéhosi kompromisu, ktorý sa snaží čo najviac priblížiť heraldicky správnemu a korektnému znaku.

ARCHDIOCESE OF RABAUL_ARCIDIECÉZA RABAULARCHDIOCESE OF MADANG_ARCIDIECÉZA MADANG

Arcidiecézy na Papue Novej Guinei

Rímsko–katolícka cirkev v Papue Novej Guinei je súčasťou celosvetovej rímskokatolíckej cirkvi pod duchovným vedením pápeža v Ríme. Papua Nová Guinea má približne dva milióny rímskokatolíckych veriacich, čo je približne 27% z celkového počtu obyvateľov krajiny. Krajina je rozdelená do devätnástich diecéz vrátane štyroch arcidiecéz. Vytvoril som erby dvom z nich: Rabaul a Madang. Niekedy sa k erbu diecézy pridalo na žiadosť miestneho arcibiskupa aj heslo, ktoré nie je štandardnou súčasťou arcidiecézneho erbu. Avšak v tomto misionárskom prostredí má svoj pastoračný význam.  

Heraldika MAREK SOBOLAApostolic vicariate of Northern Arabia

Diecézne erby

Erby v tejto prezentácií sú z Americkej Samoy a Islandu. Erb Apoštolského vikariátu Severnej Arábie nie je úplne heraldicky korektný – je syntézou požiadaviek apoštolského vikára a heraldického kompromisu. Farebne je zložený z národných farieb krajín, kde má vikariát administratívne pôsobenie: Bahrajn, Kuwajt, Kuvajt a Saudská Arábia. Samotný vikariát má sídlo v Bahrajnskom kráľovstve. K erbom boli vypracované aj návrhy zástav a pečatí. Apoštolskému vikariátu som navrhol aj hlavičkové papiere a obálky s heraldickými motívmi.

Haakon Magnus (4)Haakon Magnus (3)Haakon Magnus (2)Haakon Magnus (1)

Dosky na prenos listín – Haakon Magnus

Dosky pre Jeho Kráľovskú Výsosť Haakona Magnusa, Nórskeho korunného princa. Kompozičný návrh dosiek je inšpirovaný farebnosťou Nórskej štátnej symboliky (červená, modrá, strieborná) a monogramom korunného princa. Podľa návrhu z jemnej kože dosky vypracovala Knihárska dielňa Lidy Mlichovej zo Žiliny. Princov monogram je vyrazený slepotlačou zo zinkového štočka. Dosky boli venované princovi ako dar.

Bruno Platter OT (4)Bruno Platter OT (3)Bruno Platter OT (2)Bruno Platter OT (1)

Dosky na prenos listín – Bruno Platter OT

Dosky pre Jeho Excelenciu  Bruna Plattera OT, súčasného veľmajstra Rádu Nemeckých rytierov. Kompozičný návrh dosiek je inšpirovaný farebnosťou erbu či vlajky Nemeckého rádu (čierna, strieborná) a erbom veľmajstra Bruna. Podľa návrhu z jemnej kože dosky vypracovala Knihárska dielňa Lidy Mlichovej zo Žiliny. Osobný erb veľmajstra je vyrazený slepotlačou zo zinkového štočka. Dosky boli venované veľmajstrovi ako dar.

Joan Enric Vives Sicíla ANDORRA (4)Joan Enric Vives Sicíla ANDORRA (3)Joan Enric Vives Sicíla ANDORRA (2)Joan Enric Vives Sicíla ANDORRA (1)

Dosky na prenos listín – Joan Enric Vives Sicília

Dosky pre Jeho Excelenciu  Jána Enrika Vives Sicíliu, súčasného spolukniežaťa Andorry. Kompozičný návrh dosiek je inšpirovaný Andorrskou štátnou symbolikou – vlajkou a erbom biskupa Jána. Podľa návrhu z jemnej kože dosky vypracovala Knihárska dielňa Lidy Mlichovej zo Žiliny. Osobný erb spolukniežaťa je vyrazený slepotlačou zo zinkového štočka. Dosky boli venované spolukniežaťu ako dar.

Albert of Monaco (4)Albert of Monaco (3)Albert of Monaco (2)Albert of Monaco (1)

Dosky na prenos listín – Albert II. Monacký

Dosky pre Jeho Jasnosť Princa Alberta II. Monackého, súčasné knieža Monaka. Kompozičný návrh dosiek je inšpirovaný Monackou štátnou symbolikou – vlajkou a erbom. Podľa návrhu z jemnej kože dosky vypracovala Knihárska dielňa Lidy Mlichovej zo Žiliny. Kniežací monogram je vyrazený slepotlačou zo zinkového štočka. Dosky boli venované kniežaťu ako dar.

Kaplnka sv Lazára (4)Kaplnka sv Lazára (3)Kaplnka sv Lazára (2)Kaplnka sv Lazára (1)

Pamätná medaila “Posviacka kaplnky sv. Lazára v Novej Bystrici”

Zaujímavá medaila ktorá bola vydaná k príležitosti posviacky Kaplnky sv. Lazára z Betánie v Novej Bystrici. Kaplnku posvätil pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Medailu vyrazili v českej firme TRIGA-K Petr Kazda. K medaili som vypracoval aj návrh samotnej eute a bookletu. Medaile boli vyrazené v pozlátenom striebre a v postriebrenej mosadzi v obmedzenom počte kusov.

Domink Duka OP (4)Domink Duka OP (2)Domink Duka OP (3)Domink Duka OP (1)

Pamätná medaila JE Dominika Duku OP

5.11.2012 prevzal pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka OP, patronát nad bazilikou sv. Marcellina a Petra v Ríme. Udialo sa tak na základe starobylej tradície, podľa ktorej sa kňazmi najväčších rímskych kostolov mohli stať len miestni kardináli. Medaila vydaná k tejto príležitosti. Návrh bol vytvorený v spolupráci s Mincovňou Kremnica. Materiál - všeobecný kov (32 ks) a striebro (1 ks).  

Ďalšie referencie